Jackpoty


MERCEDES BENZ for the WEEKEND 2

600 €

Každý hráč ktorý sa v mesiaci Február a Marec 2018 umiestní v cash game lige do 9-teho miesta má šancu vyhrať Mercedes Benz na celý víkend . Losovanie prebehne dňa 1.4.2018 o 22:00 v priestoroch ENCORE the CLUB/POKER 

Priklad : v mesiaci február sa do 9-teho miesta v cash game lige o 3000€ umiestnili hráči s nickom  : skura , ovca, mesiac, mameľuch,osol, zono,kon,biely,fulak

tak okrem prize money získavajú ticket do losovania o mercedes benz na víkend.

V mesiaci marec sa do 9-teho miesta v cash game lige o 3000€ umiestnili hráči s nickom : orech,skura ,ovca,hroch,week, 007,kon,cierny, jozi

tak okrem prize money získavajú ticket do losovania o mercedes benz na víkend.

18-násť ticketov sa vloží do nádoby na losovanie a vylosuje sa jeden štastlivec ,ktorý získava mercedes benz na víkend podľa vlastneho výberu (víkendu nie modelu).


Mystery Lottery

100 €

Mystery Lottery.

 

KAŽDÝ hráč, ktorý sa zúčastní v Happy Poker Clube (pod Bikošom alebo v Encore The Club) Cash Game Mystery Lottery a odohrá aspoň jednu hodinu bude zaradený do losovania o 100€ kredit na Cash Game.

Za každú návštevu získava hráč lístok do zlosovania. Čím viac návštev, tým viac lístkov do osudia z ktorého bude víťaz vyžrebovaný. V jeden deň je možné získať len jeden lístok.

Kredit je možné použiť na cash game v Happy Poker Clube a hráč s kreditom musí odohrať minimálne 2 hodiny hry. Ak sa hráč rozhodne hru ukončiť skôr bude mu kredit z celkovej menenej sumy odpočítaný a použitý do ďalšieho losovania.

Losovanie prebehne vždy 15-tého v danom mesiaci.

Akcia trvá od 15 do 15-teho dňa v mesiaci pri cash game z názvom Mystery Lottery 

Hráč bude o výhre informovaný sms správou a výhru si môže vyčerpať do konca daného kalendárneho mesiaca.

 Kontaktujte nás

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať

  • Ulica: Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov, SLOVAKIA (ENCORE the club)
  • Mobil: (+421) 907 25 69 94
  • E-mail:

Zadajte celé Vaše meno

Zadajte Vašu správu