Pravidlá


1) Turnajový riaditeľ

Úlohou floormana je riešiť sporné situácie, riadiť turnaj a konať rozhodnutia v záujme čo najvyššej korektnosti hry. V nezvyčajných situáciách môže floorman rozhodnúť tak, že pre udržanie korektnej a férovej ​​hry prevýši jeho rozhodnutie niektoré z technických pravidiel. Rozhodnutie floormana je vždy konečné.

2) Oficiálny jazyk

V US je ​​dovolené pri stole používať iba anglický jazyk. Ako oficiálny jazyk sa používa angličtina aj v medzinárodných turnajoch spolu s domácim/úradným jazykom. V SR sa teda počas turnajov používa slovenský a anglický jazyk.

3) Oficiálne termíny turnajového pokru

Oficiálne termíny sú jednoduché, nezameniteľné a časom preverené vyhlásenie ako: bet (stávka), raise (navýšenie), call (dorovnanie), fold (zahodenie), check (zdržanie sa stávky), all-in (všetky žetóny do hry), pot (iba v pot limitných hrách, znamená stávku vo výške potu) a complete (dorovnať napríklad z malého blindu). Regionálne zavedené termíny do tohto zoznamu patria tiež. V prípade použitia neštandardných termínov hráč riskuje, že jeho akcia bude vyhodnotená inak, ako pôvodne zamýšľal. Zodpovednosťou všetkých hráčov je vyjadrovať svoje zámery úplne jasne. Súvisiace pravidlá sú # 36 a # 44.

4) Komunikácia pomocou elektronických zariadení

Hráči pri stole nesmie telefonovať. Ohľadom ďalšieho používania elektronických zariadení vždy platia pravidlá konkrétneho kasína alebo poker roomu.

 

Usadzovanie hráčov; rozpúšťanie a balansovanie stolov

5) Náhodný a správny seating

Miesta v turnajoch a satelitoch budú pridelené náhodne. Hráč, ktorý sa v turnaji posadil na zlé miesto (avšak so správnym stack) bude presunutý na miesto správne a jeho stack bude presunutý spolu s ním.

6) Zvláštne potreby

Hráčom, ktorí potrebujú špeciálny spôsob usadenia (napríklad tí, ktorí majú nejaký handicap), bude vyhovené za predpokladu, že je to možné.

7) Rozpúšťanie stolov

Hráči opúšťajúci rozpadávajúci stôl sú zodpovední za kontrolu a správnosť svojej pozície. Po usadení na nový stôl sa môžu ocitnúť na veľkom blinde. Nemôžu byť však posadení medzi malý blind a button.

A: U takzvaných flop games (pokrová hra, ktorá zahŕňa spoločné karty a 3 karty vykladané na flop) a pri mixed games je vždy presunutý hráč, ktorý mal ísť ďalšiu handu na veľký blind. Tento hrač je na novom stole presunutý na najhoršiu možnú pozíciu, aj za predpokladu, že si sadne rovno na veľký blind. Najhoršia možná pozícia však nikdy nie je miesto na small blinde. V studových eventoch sú hráči presúvaní podľa pozície. Hra je vždy zastavená na každom stole, kde chýba 3 a viac hráčov.

B: Ak sa v mixed game (napríklad HORSE) hra zmení z Holdemu na Stud, tak sa button presunie na miesto, kde by bol v prípade pokračovania Holdemu. Mrazený button na tomto mieste zostane po celé kolo Stud. Ak by v túto chvíľu malo dôjsť k presádzaniu hráča, bude presadený ten hráč, ktorý by v daný moment v prípade Holdemu sedel na veľkom blinde.

9) Počet hráčov na finálovom stole

Pri flop games sa finálový stôl skladá z 10 hráčov. Ak turnaj prebieha 6-handed, finálový stôl sa bude skladať zo 7 hráčov. Pri Studových hrách je na finálovom stole 9 hráčov. V evente, ktorý je organizovaný ako 7-handed (napríklad 2-7 draw lowball) sa finálový stôl skladá z 8 hráčov. Každé kasíno si však môže tieto podmienky upraviť, takže pri Holdeme je často na finálovom stole k videniu len 8-9 hráčov.

Poty / Showdown

10) Deklarácia výhernej kombinácie

Karty hovoria za seba. Verbálne vyhlásenie hráča o jeho kombinácii nie je záväzné. Ak by však hráč úmyselne klamal o svojej kombinácii, môže byť penalizovaný.

11) Otočenie kariet pri all-ine

Všetky zúčastnené karty musia byť bez zdržiavania otočené vo chvíli, keď sú hráči all-in a všetky stávky už boli uzatvorené.

12) Poradie v showdowne

V showdowne, kde nie je žiadny zo súperov all-in, ukazuje karty vždy ten hráč, ktorý vykonal poslednú agresívnu akciu. Ak počas posledného kola stávok k žiadnej akcii nedošlo, ako prvý ukazuje hráč po ľavici buttonu a následne ďalší hráči po smere hodinových ručičiek. V hre Stud ako prvý ukazuje hráč s najvyšším boardom, v Razz naopak hráč s najnižším boardom.

13) Hráč v showdowne hrá board

Ak hrá v showdowne hráč board a chce získať časť potu, musí otočiť svoje karty.

14) Žiadosť na odhalenie kariet

Toto pravidlo existuje predovšetkým pre udržanie integrity a férovosti hry. Karty môže na žiadosť otočiť / odhaliť iba turnajový riaditeľ / floorman v prípade podozrenia z tajnej dohody či inej podvodné hry. Toto pravidlo by rozhodne nemalo byť zneužívané. Hráč, ktorý v showdowne muckol / zahodil svoje karty, stráca akékoľvek právo na zhliadnutie súperových kariet.

15) Chybné určenie / zobratie výhernej kombinácie

Dealer nemôže zobrať / mucknuť hráčove karty, ktoré boli otočené a boli úplne jasne víťaznou kombináciou. Hráči sú žiadaní o asistenciu pri vyhodnocovaní kombinácie v prípade, že by malo dôjsť k chybe dealera.

16) Nepárny žetón

Nepárny žetón vždy dostane hráč sediaci na horšej pozícii, čo sa určuje podľa smeru hodinových ručičiek od buttonu. V prípade split potu (napríklad počas chip race) platí rovnaké pravidlo. V hrách typu Stud patrí nepárny žetón hráčovi, ktorý má kartu najvyššej farby.

17) Vedľajšie poty

Každý z vedľajších potov (side pots) bude oddelený zvlášť.

18) Sporné handy

Právo na námietky/diskusiu o spornej hande končí v momente, keď začína nová handa. Viac v pravidle # 19.

Všeobecné postupy

19) Nové limity

Vo chvíli, kedy vyprší čas súčasného levelu a floorman ohlási level nový, táto zmena sa týka až handy nasledujúcej. Každá handa začína miešaním balíčka (riffle). Ak je používaná automatická miešačka, nová handa začína stlačením zeleného tlačidla.

20) Chip race

Chip race znamená odobratie žetónov najnižšej hodnoty z hry. Hráč môže dostať len jeden žetón. Chip race začína vždy od pozície button. Hráč nemôže byť v rámci chip race vyradený z turnaja: hráč, ktorý stratí posledný žetón počas chip race dostane jeden žetón nasledujúcej najnižšej hodnoty a pokračuje v hre. Hráči môžu na chip race dohliadať.

21) Stack musí byť viditeľný a spočítatelný

Hráči majú nárok, aby im bolo umožnené odhadnúť veľkosť stacku svojich oponentov, preto je odporúčané držať žetóny v počítateľných stĺpcoch. Odporúčajú sa stĺpce po 10 alebo 20 žetónoch. Každý hráč musí držať žetóny najvyššej hodnoty na viditeľnom mieste a to spôsobom, aby boli dobre rozoznateľné za všetkých okolností. Hodnotu a počet žetónov v hre kontroluje floorman, ktorý vždy oznamuje prebiehajúci chip race.

22) Výmena balíčku kariet

Balíček kariet (deck) sa mení na pokyn dealera, podľa dosiahnutého levelu alebo podľa ďalších pravidiel kasína. Hráči nemôžu požadovať výmenu decku.

23) Re-buys

Ak chce hráč urobiť re-buy, nesmie zamešká jedinú handu. Ak hráč nahlási pred novou handou re-buy, hry sa zúčastňuje, jeho žetóny sú v hre a je povinný re-buy uskutočniť.

24) Time pre hráčov

Ak hráč dlho premýšľa a je na neho zavolaný time, tento hráč dostane maximálne jednu minútu na svoje rozhodnutie. Ak hráč nezareaguje pred vypršaním času, nastane 10 sekundové odpočítavanie, po ktorom je handa vyhlásená za mŕtvu (hand is dead). Ak hráč nevykoná rozhodnutie pred týmto vyhlásením, jeho handy je mŕtva.

25) Dotáčanie boardu (rabbit hunting)

Dotáčanie boardu nie je povolené. Dotáčanie boardu znamená odhalenie kariet, ktoré by boli vyložené v prípade neukončenia handy.

Prítomnosť hráčov / Zodpovednosť za karty

26) Každý na svojom mieste

Aby sa hráč mohol zúčastniť hry, musí sedieť na svojom mieste do okamihu, než dealer rozdá ostatným hráčom posledné karty. V opačnom prípade je jeho ruka vyhlásená za mŕtvu. Hráč musí byť na svojom mieste aj pre vykonanie akejkoľvek akcie, či zahlásenie time na protihráča.

27) Prebiehajúca akcia

Ak je hráč v hre, musí zostať pri svojom stole.

Button / Blindy

28) Zmrazený button

V turnaji sa nebude používať zmrazený button. Button bude na prázdnej pozícii iba v prípade, ak SB vypadne z turnaja, lebo hráč dosadený medzi button a SM môže čakať iba jednu hru.

29) Vyhýbanie sa blindom

Ak sa bude hráč počas rozpúšťania alebo presádzania na iný stôl zámerne vyhýbať blindom, dostane penalizáciu.

30) Button počas Heads-Upu

V heads-upu je malý blind vždy na buttone, ako prvý sa vyjadruje pred flopom a ako druhý na všetkých ostatných streetoch. Posledná karta je vždy rozdaná buttonu. Na začiatku heads-upu platí pravidlo, že žiadny z hráčov nemôže byť na veľkom blinde dvakrát v rade.

Pravidlá počas rozdávania

31) Misdeal

K misdealu dochádza v prípade, keď je jedna z prvých dvoch rozdaných kariet odhalená, sú počas rozdávania odhalené dve a viac kariet, prvá karta je rozdaná na zlú pozíciu, karty sú rozdané na pozíciu, ktorá karty nemala dostať a alebo jeden z hráčov karty nedostane . Hráč na buttone môže dostať dve karty po sebe. Ak však následne dôjde k podstatnej akcii, k misdealu nedochádza a handa pokračuje.

32) Podstatná akcia (substantial action)

Podstatná akcia je definovaná ako: A) dve zahrania v rade, pričom aspoň jedno z nich musí obsahovať vloženie žetónov do potu (teda akékoľvek dve akcie, okrem dvoch foldov alebo dvoch checkov), ALEBO B) akákoľvek kombinácia troch zahraní v rade (check, bet, raise, call, fold).

33) Štyri karty na flope

Ak sa na flope objavia 4 karty (namiesto 3), dealer musí otočiť všetky karty lícom dole. V tú chvíľu je zavolaný floorman a náhodne jednu z nich vyberie. Táto karta bude použitá ako spálená karta a zo zostávajúcich 3 kariet sa stane flop.

Hra: Stávky a navyšovanie

34) Slovné vyhlásenie / Akcia v správnom poradí

Hráči musia konať vo chvíli, kedy sú na rade. Slovné vyhlásenie akcie je záväzné. Žetóny umiestnené do potu musia zostať v pote.

35) Zahranie mimo poradia

Ak hráč vykoná svoju akcii mimo poradia, táto akcia je platná v prípade, ak pred ním nedôjde k zmene akcie niektorým z hráčov. Check, call alebo fold neznamená zmenu akcie. Ak sa akcia zmení, stávka hráča, ktorý zahral mimo poradia, nie je záväzná a je mu vrátená. Ten potom má možnosť vykonať všetky druhy akcie: call, raise a fold. V prípade zahodenie kariet mimo poradí už tento krok nejde vrátiť.

36) Spôsoby zvyšovania

V no-limitných a pot-limitných hrách musí byť navýšenie vykonané tromi spôsobmi: 1) umiestnením celej čiastky do potu jedným pohybom, 2) slovným nahlásením sumy pred umiestnením žetónov do potu, 3) slovným vyhlásením "raise" pred umiestnením čiastky do potu a následnom posunutí plánovanej sumy do potu jedným pohybom. Hráč je zodpovedný, aby ním zamýšľaná akcie bola vždy jasná.4

37) Navyšovanie

Navýšenie (raise) musí byť minimálne v rovnakej výške, ako predchádzajúca stávka či navýšenie v aktuálnom kole. Ak hráč navýši aspoň 50% a viac predchádzajúcej stávky (zároveň však menej ako je minimálny raise), musí urobiť minimálny raise. V no-limitných a pot-limitných hráč musí byť stávka all-in aspoň vo výške minimálneho raisu, inak pôvodný vsádzajúci hráč nemá ďalšiu možnosť znovu navyšovať.

38) Použitie žetónu vysokej hodnoty pri stávkach

Ak hráč stoji proti stávke či dorovnáva veľký blind a do potu hodí jeden žetón vysokej hodnoty, je táto akcia vždy brána ako call (ak dopredu nenahlási raise). Aby hráč mohol navýšiť jedným žetónom, musí tak zahlásiť do chvíle, než sa žetón dotkne povrchu stola. Ak nie je oznámená suma, raise sa rovná hodnote použitého žetónu. V prípade stávky pomocou tohto žetónu (bez nahlásením sumy) sa stávka rovná hodnote použitého žetónu.

39) Stávkovanie niekoľkými žetónmi

Ak hráč čelí stávke a použije viac žetónov rovnakej hodnoty (bez nahlásenia akcie raise), je to vždy call, ak odstránenie jedného žetónu zanechá čiastku nižšiu, než aká je potreba na call. Príklad: Hráč A raisne pred flopom na blindoch 200/400 čiastkou 1.200 (teda navýšenie o 800), hráč B bez slovného oznámenia vloží do potu dva žetóny, každý v hodnote 1.000. V tomto prípade sa jedná len o call, pretože odstránenie jedného 1.000 žetónu by zanechalo sumu nižšiu, než je pôvodná stávka 1.200. V prípade použitia žetónov rôznej hodnoty sa používa pravidlo 50% podľa bodu # 37.

40) Povolený počet navýšení

V no-limitných a pot-limitných hrách neexistuje horná hranica pre maximálny počet navýšení. V limitných eventoch však hranica existuje a to vrátane situácie, kedy sa jedná o heads-up. Aplikujú sa vždy pravidlá konkrétneho kasína. Pri posledných 2 hráčoch v limitnom turnaji sa maximálny počet navýšenie ruší.

41) Akceptovaná akcia

Poker je hra, počas ktorej je nutné neustále dávať pozor a byť v strehu. Dorovnávajúcí hráč je zodpovedný určiť správnu výšku súperovej stávky pred tým než dorovná, nehľadiac na to, čo oznámi dealer alebo protihráč. Ak si hráč vyžiada presný počet žetónov, túto informáciu od dealera / súpera dostane a následne oznámenú sumu vloží do potu, predpokladá sa, že akceptuje a chce vykonať túto akciu. V ten moment je povinný dorovnať správnu výšku stávky / all-inu aj v prípade, že by sa líšila od pôvodnej získanéj informácie. V prípade vzniku sporu môže dôjsť na pravidlo # 1.

42) Výška potu a stávok v pot-limitných hrách

Hráči majú narok na informáciu ohľadom výšky potu iba v pot-limitných hrách. Dealer nepočíta pot v limitných a no-limitných hrách. Vyhlásenie "vsádzam pot" nie je v no-limitnej hre platná stávka, avšak hráča zaväzuje stávku ako takú vykonať.

43) String bet / raise

Je povinnosťou dealerov zahlásiť string bet, prípadne string raise. String bet znamená akciu, pri ktorej hráč neoznámil výšku stávky, nevložil žetóny do potu jedným pohybom a vkladá ich do potu postupne.

44) Neštandardné a nejasné stávky

Ak hráč použije neoficiálny termín pre stávku, robí tak na vlastné riziko. Takéto vyhlásenie potom môže znamenať inú akciu, než akú hráč zamýšľal. Ak ohlásená stávka môže mať niekoľko významov, bude vždy interpretovaná ako tá s nižšou hodnotou. Príklad: "Stavím päť" - vo chvíli, keď nie je jasné, či "päť" znamená 500 alebo 5.000, stávka platí ako 500. Viac v pravidlách # 3 a # 36.

45) Neštandardný fold

Hráč by nemal pred posledným kolom stávok zahadzovať karty po checku súpera a rozhodne nesmie zahadzovať, než na neho dôjde rad. Oboje je však záväzný fold a hráč môže byť penalizovaný.

46) Podmienené vyjadrovanie

Podmienené výroky týkajúce sa budúcej akcia sú neštandardné a vysoko sa neodporúčajú. Môžu byť brané ako zaväzujúce akcia a navyše môžu byť predmetom udelenia penalizácie od turnajového riaditeľa. Príklad: "Ak vsadíš, tak zvýšim".

Hra: Ostatné

47) Prenos žetónov

Hráč musí žetóny prenášať takým spôsobom, aby počas prenosu nezmizli z dohľadu. Ak toto pravidlo poruší, žetóny mu budú zabavené a môže byť diskvalifikovaný. Zhabané žetóny sú následne odstránené z hry.

48) Omylom zozbierané / stratené karty

Hráč je povinný si neustále chrániť svoje karty. Ak mu dealer omylom karty zoberie, prípadne jeho handa je z technických dôvodov vyhlásená za mŕtvu, hráč nemá žiadny nárok na vrátenie vložených žetónov do potu. Ak však hráč vsadí / navýši a jeho stávka nie je dorovnaná, tieto žetóny sa mu vrátia.

49) Mŕtve karty v Stude

V hre stud platí, že ak hráč zoberie karty otočené lícom (vo chvíli, keď čelí akcii), jeho ruka je mŕtva.

Etiketa / Penalizácia

50) Penalizácia a diskvalifikácia

Penalizácia môže byť udelená v prípade, že: hráč odhalí svoje karty zatiaľ čo prebieha akcia, zhodí svoju kartu/karty zo stola, poruší pravidlo "jeden hráč = jedny karty" alebo dôjde k podobnému incidentu. Penalizácia bude udelená v prípade, že: budete pristihnutí pri soft play, dôjde k rušivému správaniu či v prípade podvodu. Penalizácie, ktoré udeľuje turnajový riaditeľ/floorman zahŕňajú slovné varovanie, sit out od stola a diskvalifikáciu. Sit out môže byť udelený na jednu handu a až na niekoľko orbitov. Počas sit outu sa hráč musí zdržať mimo stola, ale karty mu budú rozdávané a rovnako tak bude postovať blindy. V prípade diskvalifikácie budú hráčovi odobraté žetóny.

51) Zákaz nápovedy, poskytovania rád, pravidlo "jeden hráč = jedny karty"

Každý je povinný chrániť ostatných hráčov počas turnaja po celú dobu jeho priebehu. Hráč, či už sa hand zúčastňujú alebo nie, nesmie:

1. Hlásiť zahodené karty či tie, ktoré sú stále v hre

2. Akokoľvek radiť či kritizovať cudziu hru

3. Skúšať uhádnuť karty, ktoré ešte neboli ich držiteľom otočené

Platí pravidlo "jeden hráč = jedny karty".

52) Odhalenie / odkrytie kariet

Hráč, ktorý odhalí svoje karty (zatiaľ čo je stále v hre) môže dostať penalizáciu, ale jeho handa nie je mŕtva. Penalizácia začína po dokončení handy. V prípade odhalenia kariet je hráč zbavený akejkoľvek agresívnej akcie, čo znamená, že jeho možnosti sú iba check alebo call.Toto pravidlo platí v prípade, že hráč nečelí agresívnej akcii, pokiaľ tomu tak je hráčová handa je automaticky mŕtva a hráč nemá nárok na akékoľvek vrátenie stavených  žetónov.

53) Morálna hra

Poker je individuálna hra. Za soft play (takzvaná priateľská hra) hráč dostane penalizáciu, ktorá môže prísť v podobe zhabania žetónov av niektorých prípadoch môže dôjsť k diskvalifikácii. Chip dumping (zámerné prenechanie žetónov) a iné formy tajnej dohody vždy vyústia v diskvalifikácii.

54) Porušenie etikety

Opakované porušenie pokerovej etikety bude znamenať penalizáciu hráča. Ako príklad môže poslúžiť zbytočné dotýkanie sa žetónov/kariet ostatných hráčov, zdržiavanie hry, opakované zahranie mimo poradia či neprimeraný slovný prejav.

55) Prednosť hráča

Fyzicky registrovaný háč má prednosť pred online registráciou.

56) Bonus chips

Bonsové chips za online registráciu sa vzťahujú, len na riadne registrovaných hráčov (meno, priezvisko). Hráč, ktorý nemá záujem o riadne vyplnenie registrácie, stráca nárok na BONUS CHIPS/ZA ONLINE REGISTRÁCIU a nároku na vernostný systém Happy Poker klubu.

57) Re-entry/nový hráč 

Re-entry hráč má prednosť pred novým hráčom. Kontaktujte nás

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať

  •       Ulica: Obchodná 8, 080 06 Lubotice - Retail park, SLOVAKIA
  •       Mobil: (+421) 907 25 69 94
  •       E-mail:

Zadajte celé Vaše meno

Zadajte Vašu správu


PARTNERI