Ligy


Cash Game liga 09/2018 GTD: 5000€

5000 €

Zobraziť výsledky

Cash Game liga s garanciou 5000 € !!!

Hráč registrovaný cez web alebo telefonicky na 0907256994 ( Encore), alebo 0948313264 ( Bikoš) s pripojením sa do Cash Game do 20:00h získava +1 hodinu do cash game ligy po odohraní minimálne 1 hodiny, neplatí pri High Stake Cash Game, ktorá má osobitné rozdelenie bonusových hodín. V prípade že sa Cash Game neotvorí bude mu hodina ako bonus započítaná do Cah game ligy.

 

Od 1.9.2018  je vyzbieraný bank Cash Game ligy rozdeľovaný medzi top 10 hráčov následovne:

1. miesto 2OOO€

2. miesto 650€

3. miesto 540€

4. miesto 430€

5. miesto 320€

6. miesto 270€

7. miesto 230€

8. miesto 210€

9. miesto 190€

10. miesto 160€

V prípade vyzbierania väčšieho banku bude tento prerozdelený medzi top 10 hráčov resp. medzi všetkých ktorý majú splnené podmienky na získanie podielu z banku Cash Game ligy podľa počtu odohratých hodín.

Všetky hodnoty budú zaokrúhlené na celé € a prípadný zostatok bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

Hráč musí mať odohratých najmenej 50 hodín aby mal nárok na vyplatenie podielu z banku Cash Game ligy.  Ak hráč nemá odohratých 50 hodín nebudeme mu príslušná suma vyplatená ale bude rovným dielom rozdelená ostatným hráčom ktorý majú na vyplatenie nárok.

Počas akcie sa bude z každého potu po vysvietení flop-u odvádzať poplatok do banku a to následovne: 0-99€ odvod: 1€, 100€-199€ odvod: 2€  a nad 200€ odvod: 3€. Každý hráč ktorý sa zúčastni Cash Game dostáva za každú celú odohratú hodinu 1bod, (1 hodina = 60 min.). Na konci mesiaca sa celková suma nazbieraného banku prerozdelí medzi Top 10 najaktívnejších hráčov podľa vyššie uvedeného kľúča. Hráči ktorí sa umiestnili v Top 10 majú nárok na vyplatenie odmeny kedykoľvek v priebehu nasledujúceho mesiaca u manažéra klubu, v prípade, že si odmenu do konca nasledujúceho mesiaca nevyzdvihne tak celá výška jeho odmeny sa presúva do spoločného banku nasledujúceho mesiaca. Každý hráč je si povinný kontrolovať získané body za odohraté hodiny, taktiež je povinný nahlásiť u manažéra začiatok a koniec svojej účasti na Cash Game v daný deň. Každá odohraná Cash Game je zaradená do Cash Game ligy a má povinné blinds ( aj v prípade že sa hráč nenachádza pri stole mu budú blinds odoberané), ak hráč vynechá 2x orbit nebude mu danná hodina do ligy pripočítaná. V prípade že si hráč neskontroluje svoje získane hodiny v daný deň u manažéra, tieto hodiny mu nebudú pripísané ani spätne. Podrobné bodovanie každého hráča bude voľne prístupné na stránke clubu www.happypoker.sk v sekcii Ligy, kde bude manažér dopĺňať po ukončení Cash Game odohraté hodiny. Prizepool bude zverejňovaný až po prezbieraní garancie. Prvotný buy-in na cash game bude vždy určený vopred na web-stranke, zámena druhého buy-inu je ľubovoľná pričom každý ďalší buy-in musí byť minimálne vo výške prvotného buy-inu.  


Letná Cash Game liga 08/2018 GTD 3000€

4183 €

Zobraziť výsledky

Letná Cash Game liga s garanciou 3000 €

Hráč registrovaný cez web alebo telefonicky na 0907256994 s pripojením sa do Cash Game do 20:00h (tolerancia 5 minút), získava +1 hodinu do cash game ligy po odohraní minimálne 1 hodiny, neplatí pri High Stake Cash Game, ktorá má osobitné rozdelenie bonusových hodín.  V prípade že sa Cash Game neotvorí bude mu hodina ako bonus započítaná do ligy.

 

Od 1.8.2018 vyzbieraný bank Cash Game ligy sa rozdelí medzi top 9 hráčov následovne:

1. miesto 650€

2. miesto 540€

3. miesto 430€

4. miesto 320€

5. miesto 270€

6. miesto 230€

7. miesto 210€

8. miesto 190€

9. miesto 160€

V prípade vyzbierania väčšieho banku bude tento prerozdelený medzi top 9 hráčov resp. medzi všetkých ktorí majú splnené podmienky na získanie podielu z banku Cash Game ligy.

PRÍKLAD:

Celkový bank ligy v mesiaci: 4150€

3000€ rozdelených pre 9 hráčov a ostatné podľa počtu hodín. Ostávajúca suma po odpočítaní garancie vydelená počtom hodín nad 50 je hodinová odmena Cash Game ligy pre každého hráča navyše ku garantovanej sume.

Všetci hráči mali spolu 541 hodín – 315 hodín (podmienka na vyplatenie podielu 35x9) =226 hodín. Zostávajúci prizepool 1150:226=5€ za každú hodinu nad 35 hodín

1. miesto 84 hodín - 650€ garantovaných + 49x5= 245€ hráč získava odmenu 895€ !!!

2. miesto 75 hodín - 540€ garantovaných + 40x5= 200€ hráč získava odmenu 740€ !!!

3. miesto 70 hodín - 430€ garantovaných + 35x5= 175€ hráč získava odmenu 605€ !!!

4. miesto 62 hodín - 320€ garantovaných + 27x5= 135€ hráč získava odmenu 455€ !!!

5. miesto 58 hodín - 270€ garantovaných + 23x5= 115€ hráč získava odmenu 385€ !!!

6. miesto 53 hodín - 230€ garantovaných + 18x5= 90€ hráč získava odmenu 320€ !!!

7. miesto 51 hodín - 210€ garantovaných + 16x5= 80€ hráč získava odmenu 290€ !!!

8. miesto 48 hodín - 190€ garantovaných + 13x5= 65€ hráč získava odmenu 255€ !!!

9. miesto 40 hodín - 160€ garantovaných + 5x5= 25€ hráč získava odmenu 185€ !!!

 

Všetky hodnoty budú zaokrúhlené na celé € a prípadný zostatok bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

 Hráč musí mať odohratých najmenej 50 hodín aby mal nárok na vyplatenie podielu z banku Cash Game ligy. Ak hráč nemá odohratých 50 hodín nebude mu príslušná suma vyplatená ale bude rovným dielom rozdelená ostatným hráčom ktorý majú na vyplatenie nárok.

Počas akcie sa bude z každého potu odvádzať poplatok do banku ligy následovne: pot 1€-99€ - 1€, 100€ -199€ - 2€ nad 200€ - 3€. Každý hráč ktorý sa zúčastni Cash Game dostáva za každú celú odohratú hodinu 1bod, (1 hodina = 60 min.). Na konci mesiaca sa celková suma nazbieraného banku prerozdelí medzi Top 9 najaktívnejších hráčov podľa vyššie uvedeného kľúča. Hráči ktorí sa umiestnili v Top 9 majú nárok na vyplatenie odmeny kedykoľvek v priebehu nasledujúceho mesiaca u manažéra klubu, v prípade, že si odmenu do konca nasledujúceho mesiaca nevyzdvihnú tak celá výška ich odmeny sa presúva do spoločného banku nasledujúceho mesiaca. Každý hráč je si povinný kontrolovať získané body za odohraté hodiny, taktiež je povinný nahlásiť u manažéra začiatok a koniec svojej účasti na Cash Game v daný deň. Každá odohraná Cash Game je zaradená do Cash Game ligy a má povinné blindy ( aj v prípade že sa hráč nenachádza pri stole mu budú blindy odoberané), ak hráč vynechá 2x orbit aktuálna hodina sa mu do ligy nezaráta. V prípade že si hráč neskontroluje svoje získane hodiny v daný deň u manažéra, tieto hodiny mu nebudú pripísané ani spätne. Podrobné bodovanie každého hráča bude voľne prístupné na stránke clubu www.happypoker.sk v sekcii Ligy, kde bude manažér dopĺňať po ukončení Cash Game jeho odohrané hodiny. Prizepool bude dopĺňaný nasledujúci deň po ukončení Cash Game.Prvotný buy-in na cash game bude vždy určený vopred na web-stranke, zámena druhého buy-inu je ľubovoľná pričom každý ďalší buy-in musí byť minimálne vo výške prvotného buy-inu. Kontaktujte nás

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať

  • Ulica: Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov, SLOVAKIA (ENCORE the club)
  • Mobil: (+421) 907 25 69 94
  • E-mail:

Zadajte celé Vaše meno

Zadajte Vašu správu