Ligy


Cash Game liga 04/2018 GTD: 5000€

5000 €

Zobraziť výsledky

Cash Game liga s garanciou 5000 € !!!

Hráč registrovaný cez web alebo telefonicky na 0907256994 ( Encore) alebo 0948313264 ( Bikoš) s pripojením sa do Cash Game do 20:00h získava +1 hodinu do cash game ligy po odohraní minimálne 1 hodiny, neplatí pri High Stake Cash Game, ktorá má osobitné rozdelenie bonusových hodín. V prípade že sa Cash Game neotvorí bude mu hodina ako bonus započítaná do Cah game ligy.

 

Od 1.4.2018  je vyzbieraný bank Cash Game ligy rozdeľovaný medzi top 10 hráčov následovne:

1. miesto 2OOO€

2. miesto 650€

3. miesto 540€

4. miesto 430€

5. miesto 320€

6. miesto 270€

7. miesto 230€

8. miesto 210€

9. miesto 190€

10. miesto 160€

V prípade vyzbierania väčšieho banku bude tento prerozdelený medzi top 10 hráčov resp. medzi všetkých ktorý majú splnené podmienky na získanie podielu z banku Cash Game ligy podľa počtu odohratých hodín.

Všetky hodnoty budú zaokrúhlené na celé € a prípadný zostatok bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

Hráč musí mať odohratých najmenej 50 hodín aby mal nárok na vyplatenie podielu z banku Cash Game ligy.  Ak hráč nemá odohratých 50 hodín nebudeme mu príslušná suma vyplatená ale bude rovným dielom rozdelená ostatným hráčom ktorý majú na vyplatenie nárok.

Počas akcie sa bude z každého potu po vysvietení flop-u odvádzať poplatok do banku a to následovne: 0-99€ odvod: 1€, 100€-199€ odvod: 2€  a nad 200€ odvod: 3€. Každý hráč ktorý sa zúčastni Cash Game dostáva za každú celú odohratú hodinu 1bod, (1 hodina = 60 min.). Na konci mesiaca sa celková suma nazbieraného banku prerozdelí medzi Top 10 najaktívnejších hráčov podľa vyššie uvedeného kľúča. Hráči ktorí sa umiestnili v Top 10 majú nárok na vyplatenie odmeny kedykoľvek v priebehu nasledujúceho mesiaca u manažéra klubu, v prípade, že si odmenu do konca nasledujúceho mesiaca nevyzdvihne tak celá výška jeho odmeny sa presúva do spoločného banku nasledujúceho mesiaca. Každý hráč je si povinný kontrolovať získané body za odohraté hodiny, taktiež je povinný nahlásiť u manažéra začiatok a koniec svojej účasti na Cash Game v daný deň. Každá odohraná Cash Game je zaradená do Cash Game ligy a má povinné blinds ( aj v prípade že sa hráč nenachádza pri stole mu budú blinds odoberané), ak hráč vynechá 2x orbit bude mu hodina do ligy odpočítaná. V prípade že si hráč neskontroluje svoje získane hodiny v daný deň u manažéra, tieto hodiny mu nebudú pripísané ani spätne. Podrobné bodovanie každého hráča bude voľne prístupné na stránke clubu www.happypoker.sk v sekcii Ligy, kde bude manažér dopĺňať po ukončení Cash Game odohraté hodiny. Prizepool bude dopĺňaný nasledujúci deň po ukončení Cash Game. 

 

 

 


Cash Game liga 03/2017 GTD 5OOO€

5000 €

Zobraziť výsledky

Cash Game liga s garanciou 5000 € !!!

Hráč registrovaný cez web alebo telefonicky na 0907256994 ( Encore) alebo 0948313264 ( Bikoš) s pripojením sa do Cash Game do 20:00h získava +1 hodinu do cash game ligy po odohraní minimálne 1 hodiny, neplatí pri High Stake Cash Game, ktorá má osobitné rozdelenie bonusových hodín. V prípade že sa Cash Game neotvorí bude mu hodina ako bonus započítaná do Cah game ligy.

 

Od 1.3.2018  je vyzbieraný bank Cash Game ligy rozdeľovaný medzi top 10 hráčov následovne:

1. miesto 2OOO€

2. miesto 650€

3. miesto 540€

4. miesto 430€

5. miesto 320€

6. miesto 270€

7. miesto 230€

8. miesto 210€

9. miesto 190€

10. miesto 160€

V prípade vyzbierania väčšieho banku bude tento prerozdelený medzi top 10 hráčov resp. medzi všetkých ktorý majú splnené podmienky na získanie podielu z banku Cash Game ligy podľa počtu odohratých hodín.

Všetky hodnoty budú zaokrúhlené na celé € a prípadný zostatok bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

Hráč musí mať odohratých najmenej 50 hodín aby mal nárok na vyplatenie podielu z banku Cash Game ligy.  Ak hráč nemá odohratých 50 hodín nebudeme mu príslušná suma vyplatená ale bude rovným dielom rozdelená ostatným hráčom ktorý majú na vyplatenie nárok.

Počas akcie sa bude z každého potu po vysvietení flop-u odvádzať poplatok do banku a to následovne: 0-199€ odvod: 1€ a nad 200€ odvod: 3€. Každý hráč ktorý sa zúčastni Cash Game dostáva za každú celú odohratú hodinu 1bod, (1 hodina = 60 min.). Na konci mesiaca sa celková suma nazbieraného banku prerozdelí medzi Top 10 najaktívnejších hráčov podľa vyššie uvedeného kľúča. Hráči ktorí sa umiestnili v Top 10 majú nárok na vyplatenie odmeny kedykoľvek v priebehu nasledujúceho mesiaca u manažéra klubu, v prípade, že si odmenu do konca nasledujúceho mesiaca nevyzdvihne tak celá výška jeho odmeny sa presúva do spoločného banku nasledujúceho mesiaca. Každý hráč je si povinný kontrolovať získané body za odohraté hodiny, taktiež je povinný nahlásiť u manažéra začiatok a koniec svojej účasti na Cash Game v daný deň. Každá odohraná Cash Game je zaradená do Cash Game ligy a má povinné blinds ( aj v prípade že sa hráč nenachádza pri stole mu budú blinds odoberané), ak hráč vynechá 2x orbit bude mu hodina do ligy odpočítaná. V prípade že si hráč neskontroluje svoje získane hodiny v daný deň u manažéra, tieto hodiny mu nebudú pripísané ani spätne. Podrobné bodovanie každého hráča bude voľne prístupné na stránke clubu www.happypoker.sk v sekcii Ligy, kde bude manažér dopĺňať po ukončení Cash Game odohraté hodiny. Prizepool bude dopĺňaný nasledujúci deň po ukončení Cash Game. 

 

 

 Kontaktujte nás

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať

  • Ulica: Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov, SLOVAKIA (ENCORE the club)
  • Mobil: (+421) 907 25 69 94
  • E-mail:

Zadajte celé Vaše meno

Zadajte Vašu správu