Ligy


NOVÁ Cash Game liga 11/2018 GTD 5OOO€

5000 €

Zobraziť výsledky

Nová Cash Game liga s garanciou 5000 €

Hráč registrovaný cez web alebo telefonicky na 0907256994 s pripojením sa do Cash Game do 20:00h (tolerancia 5 minút), získava +1 hodinu do cash game ligy po odohraní minimálne 1 hodiny, neplatí pri High Stake Cash Game, ktorá má osobitné rozdelenie bonusových hodín.  V prípade že sa Cash Game neotvorí bude mu hodina ako bonus započítaná do ligy.

Od 1.11.2018 vyzbieraný bank Cash Game ligy sa rozdelí medzi top 7 hráčov podľa počtu odohratých hodín.

 

V prípade vyzbierania väčšieho banku bude tento prerozdelený medzi top 7 hráčov resp. medzi všetkých ktorí majú splnené podmienky na získanie podielu z banku Cash Game ligy. Všetky hodnoty budú zaokrúhlené na celé € a prípadný zostatok bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

 Hráč musí mať odohratých najmenej 50 hodín a musí byť v TOP 7, aby mal nárok na vyplatenie podielu z banku Cash Game ligy. 

Ak hráč nemá odohratých 50 hodín nebude mu príslušná suma vyplatená ale bude rovným dielom rozdelená ostatným hráčom ktorý majú na vyplatenie nárok.

Počas akcie sa bude z každého potu odvádzať poplatok do banku ligy následovne: pot 1€-99€ - 1€, 100€ -199€ - 2€ nad 200€ - 3€. Každý hráč ktorý sa zúčastni Cash Game dostáva za každú celú odohratú hodinu 1bod, (1 hodina = 60 min.). Ďalšiu bonusovú hodinu môže hráč získať za odohranie min. 4 po sebe beziacich hodín za jednu cash game. Na konci mesiaca sa celková suma nazbieraného banku prerozdelí medzi Top 7 najaktívnejších hráčov. Celkový počet hodín - 50 (podmienka na získanie podielu z ligy) x €/hod.  Hráči ktorí sa umiestnili v Top 7 majú nárok na vyplatenie odmeny kedykoľvek v priebehu nasledujúceho mesiaca u manažéra klubu, v prípade, že si odmenu do konca nasledujúceho mesiaca nevyzdvihnú tak celá výška ich odmeny sa presúva do spoločného banku nasledujúceho mesiaca. V prípade rovnosti počtu hodín na poslednom (7) bodovanom mieste, rozhoduje počet návštev odohratých cash game. Každý hráč je si povinný kontrolovať získané body za odohraté hodiny, taktiež je povinný nahlásiť u manažéra začiatok a koniec svojej účasti na Cash Game v daný deň. Každá odohraná Cash Game je zaradená do Cash Game ligy a má povinné blindy ( aj v prípade že sa hráč nenachádza pri stole mu budú blindy odoberané), ak hráč vynechá 1x orbit aktuálna hodina sa mu do ligy nezaráta. V prípade že si hráč neskontroluje svoje získane hodiny v daný deň u manažéra, tieto hodiny mu nebudú pripísané ani spätne. Podrobné bodovanie každého hráča bude voľne prístupné na stránke clubu www.happypoker.sk v sekcii Ligy, kde bude manažér dopĺňať po ukončení Cash Game jeho odohrané hodiny. Prizepool bude dopĺňaný nasledujúci deň po ukončení Cash Game.Prvotný buy-in na cash game bude vždy určený vopred na web-stranke, zámena druhého buy-inu je ľubovoľná pričom každý ďalší buy-in musí byť minimálne vo výške prvotného buy-inu. Stávky na slepo, mississippi a straddle, musia byť vsadené pred rozdaním prvej karty do hry inak nebudú uznané.Kontaktujte nás

V prípade otázok, nás neváhajte kontaktovať

  • Ulica: Sabinovská 5048/1, 080 01 Prešov, SLOVAKIA (ENCORE the club)
  • Mobil: (+421) 907 25 69 94
  • E-mail:

Zadajte celé Vaše meno

Zadajte Vašu správu